เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา
นายวันชัย วันชาญเวช
นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง
สายด่วนนายก 08-1899-0489

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลบางสีทอง
 • 1 ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบางสีทอง ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 30 พ.ย. 2564

  ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบ...

 • 30 พ.ย. 2564

  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 30 พ.ย. 2564

  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • 30 พ.ย. 2564

  เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการรายงานผลการกู้เงิน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 แ...

 • 30 พ.ย. 2564

  ขอรายชื่อผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน สำหรับร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบประปาหมู่บ้านของ อปท. ระดับจังหวัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทต.บางสีทอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลบางสีทอง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
7
คน
icon
สัปดาห์นี้
150
คน
icon
เดือนนี้
7
คน
icon
ปีนี้
5442
คน
icon
ทั้งหมด
14689
คน
Share on Line
Share on Pinterest