เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (โควิด-19) จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

Share on Line
Share on Pinterest