เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตัวแทนศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เทศบาลตำบลบางสีทอง เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตัวแทนศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เทศบาลตำบลบางสีทอง เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง มอบรองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เทศบาลตำบลบางสีทอง เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ ศาลอเนกประสงค์ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย

Share on Line
Share on Pinterest