เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ร่วมกับประธานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลบางสีทอง และนักศึกษา 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 ออกดำเนินการเทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ลงในคลองต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อปรับสภาพน้ำให้คงมีคุณภาพที่ดีต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest