เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลบางสีทอง ดำเนินงานโดย โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสีทอง

Share on Line
Share on Pinterest