เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และนักกายภาพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางสีทอง นำรถไปรับผู้สูงอายุที่บ้านมาทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์วัดโคนอน

Share on Line
Share on Pinterest