เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองช่างเทศบาลตำบลบางสีทอง ออกดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาด เก็บผักตบชวา และวัชพืช คลองสายบัว หมู่ที่ 1 ต่อจากเมื่อวาน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest