เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง ออกดำเนินการตรวจ ATK ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา จำนวน 112 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

Share on Line
Share on Pinterest