เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง มอบผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางสีทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม Sapphire Room ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

Share on Line
Share on Pinterest