เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง ออกดำเนินการมอบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบางสีทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนชุมชนวัดบางอ้อยช้าง และชุมชนซอยตาแหน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง ออกดำเนินการมอบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบางสีทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนชุมชนวัดบางอ้อยช้าง และชุมชนซอยตาแหน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล

     

Share on Line
Share on Pinterest