เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบและยึดมั่นทำให้เทศบาลตำบลบางสีทอง เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความ

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบและยึดมั่นทำให้เทศบาลตำบลบางสีทอง เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสีทอง

Share on Line
Share on Pinterest