เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นักกายภาพ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจทำกายภาพให้กับผู้สูงอายุที่หกล้มภายในบ้าน ในชุมชนวัดไทร เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้านพัก

นักกายภาพ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจทำกายภาพให้กับผู้สูงอายุที่หกล้มภายในบ้าน ในชุมชนวัดไทร เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้านพัก

   

Share on Line
Share on Pinterest