เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นักกายภาพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจทำกายภาพให้กับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ที่บ้านพักภายในชุมชนหมู่บ้านสำเร็จวิลล์ 2 เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจนอาการดีขึ้นสามารถลุกนั่งเองได้

นักกายภาพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจทำกายภาพให้กับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ที่บ้านพักภายในชุมชนหมู่บ้านสำเร็จวิลล์ 2 เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจนอาการดีขึ้นสามารถลุกนั่งเองได้

   

Share on Line
Share on Pinterest