เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง พร้อมด้วย รพสต.บางสีทอง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ออกตรวจประเมินแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง ในการปฏิบัติตามมารตาการ เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19

Share on Line
Share on Pinterest