เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ดำเนินการมอบแบบฝึกเสริมทักษะ พร้อมอาหารเสริมนมให้แก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางสีทอง

ดำเนินการมอบแบบฝึกเสริมทักษะ พร้อมอาหารเสริมนมให้แก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางสีทอง

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง มอมรองนายกเทศมนตรี และรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ดำเนินการมอบแบบฝึกเสริมทักษะ พร้อมอาหารเสริมนมให้แก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางสีทอง ทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่บ้านต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest