เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

จุดตรวจบริเวณแยกบางสีทอง เพื่อเฝ้าระวังการฝ่าฝืนคำสั่งขอความร่วมมือการออกจากเคหสถาน

จุดตรวจบริเวณแยกบางสีทอง เพื่อเฝ้าระวังการฝ่าฝืนคำสั่งขอความร่วมมือการออกจากเคหสถาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางสีทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางสีทอง เข้าเวรประจำจุดตรวจบริเวณแยกบางสีทอง เพื่อเฝ้าระวังการฝ่าฝืนคำสั่งขอความร่วมมือการออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19.

Share on Line
Share on Pinterest