เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลบางสีทองร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนงานภายในแคมป์ก่อสร้างในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลบางสีทองร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนงานภายในแคมป์ก่อสร้างในเขตเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง มอบรองนายกเทศมนตรี ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนงานภายในแคมป์ก่อสร้างในเขตเทศบาล นำโดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และท่านนายอำเภอบางกรวย

Share on Line
Share on Pinterest