เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

แจ้งการรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

แจ้งการรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

เทศบาลตำบลบางสีทองขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

โดยประชาขนชาวบางสีทองสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือได้ด้วยตนเองตามลิงค์ที่แนบมาด้านล่าง ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูวันลงทะเบียนและรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศนี้

Share on Line
Share on Pinterest