เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลบางสีทอง มอบ หน้ากากอนามัย N 95 และยาฟ้าทะลายโจร และยาน้ำสมุนไพรตรีผลา ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง

เทศบาลตำบลบางสีทอง มอบ หน้ากากอนามัย N 95 และยาฟ้าทะลายโจร และยาน้ำสมุนไพรตรีผลา ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง

เทศบาลตำบลบางสีทอง มอบ หน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 40 ชิ้น และส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร และยาน้ำสมุนไพรตรีผลา ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อที่รอเตียงอยู่ที่บ้าน กับกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว 14 วัน จำนวน 2 ลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest