เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รับมอบถังอ๊อกซเจน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ จากนายอนุศักดิ์ เรืองชู

รับมอบถังอ๊อกซเจน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ จากนายอนุศักดิ์ เรืองชู

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง รับมอบถังอ๊อกซเจน พร้อมอุปกรณ์ , เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ จากนายอนุศักดิ์ เรืองชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เขต 3 ไว้ใช้ภายในศูนย์พัดคอย เทศบาลตำบลบางสีทอง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest