เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นำเครื่องอุปโภค บริโภค ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

นำเครื่องอุปโภค บริโภค ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสีทอง นำเครื่องอุปโภค และบริโภค ออกเยี่ยมมอบให้กำลังใจผู้ถูกกักตัวที่บ้านในพื้นที่เทศบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กัน

Share on Line
Share on Pinterest