เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง เริ่มตรวจวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง เริ่มตรวจวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลบางสีทอง เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ฟรี เป็นการตรวจแบบ Antigen Test Kit เริ่มตรวจวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง รายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-4031500-1

Share on Line
Share on Pinterest