เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์พักคอย

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์พักคอย

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลบางสีทอง ภายในโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

Share on Line
Share on Pinterest