เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

จุดตรวจบริเวณแยกบางสีทอง เพื่อเฝ้าระวังการฝ่าฝืนคำสั่งขอความร่วมมือการออกจากเคหสถาน

จุดตรวจบริเวณแยกบางสีทอง เพื่อเฝ้าระวังการฝ่าฝืนคำสั่งขอความร่วมมือการออกจากเคหสถาน

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสีทอง ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อกวดขัน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดตรวจแยกบางสีทอง

Share on Line
Share on Pinterest