เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลบางสีทองรับมอบพัดลม จำนวน 15 ตัว น้ำดื่ม 20 โหล จากบริษัท วี ไอ พี (1991) จำกัด

เทศบาลตำบลบางสีทองรับมอบพัดลม จำนวน 15 ตัว น้ำดื่ม 20 โหล จากบริษัท วี ไอ พี (1991) จำกัด

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง รับมอบพัดลม จำนวน 15 ตัว น้ำดื่ม 20 โหล จากบริษัท วี ไอ พี (1991) จำกัด ให้ไว้ใช้ภายในศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลบางสีทอง ภายในโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest