เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มอบแบบทดสอบการเขียน และอาหารเสริมนม ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางสีทอง

มอบแบบทดสอบการเขียน และอาหารเสริมนม ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางสีทอง

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง มอบรองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนมอบแบบทดสอบการเขียน และอาหารเสริมนม ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางสีทอง ทั้ง 2 ศูนย์ นำไปให้เด็กได้ฝึกทักษะและดื่มนมที่บ้านต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest