เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นำเครื่องอุปโภค บริโภค ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

นำเครื่องอุปโภค บริโภค ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง นำเครื่องอุปโภค บริโภค ออกเยี่ยมมอบให้กำลังใจกับผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านพักในเขตเทศบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กัน.

Share on Line
Share on Pinterest