เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว และเครื่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด จากชมรมนักเรียนเก่าเซนจอห์น รุ่น 11

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว และเครื่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด จากชมรมนักเรียนเก่าเซนจอห์น รุ่น 11

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว และเครื่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด จากชมรมนักเรียนเก่าเซนจอห์น รุ่น 11 (พ.ศ.2514) ไว้ใช้ภายในศูนย์พักคอย โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ของเทศบาลตำบลบางสีทองต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.

Share on Line
Share on Pinterest