เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง เยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์พักคอย

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง เยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์พักคอย

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง เยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพสต.บางสีทอง, เจ้าหน้าที่เทศบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์พักคอย โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง พร้อมทั้งสอบถามอาการของผู้ป่วยที่พักอยู่ในศูนย์

Share on Line
Share on Pinterest