เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3048 นนทบุรี

Share on Line
Share on Pinterest