เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ขอมอบโล่รางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลบางสีทอง

จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

Share on Line
Share on Pinterest