เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองช่าง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางสีทอง ร่วมกันลอกเลนและใช้น้ำดันท่อระบายน้ำถนนซอยชุมชนวัดโคนอน

กองช่าง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางสีทอง ร่วมกันลอกเลนและใช้น้ำดันท่อระบายน้ำถนนซอยชุมชนวัดโคนอน

กองช่าง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางสีทอง ร่วมกันลอกเลนและใช้น้ำดันท่อระบายน้ำถนนซอยชุมชนวัดโคนอนเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้การระบายน้ำขณะฝนตกได้เร็วไม่เกิดการท่วมขัง

Share on Line
Share on Pinterest