เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นักกายภาพ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมติดตามประเมินสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียง และติดตั้งลอกสำหรับออกกำลังแขนให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพัก

นักกายภาพ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมติดตามประเมินสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียง และติดตั้งลอกสำหรับออกกำลังแขนให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพัก

นักกายภาพ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางสีทอง ออกเยี่ยมติดตามประเมินสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียง และติดตั้งลอกสำหรับออกกำลังแขนให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพัก

Share on Line
Share on Pinterest