เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข แมว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข แมว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ รพสต.บางสีทอง ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข แมว

Share on Line
Share on Pinterest