ชื่อ
: นายธีรศักดิ์ เปลี่ยนแย้ม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ