ชื่อ
: นายคำอ้าย พรมมินทร์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ