ชื่อ
: นายสิทธิชัย ภิรมย์พุ่ม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ