ชื่อ
: นายปราโมท จันทร์เขียว
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป