ชื่อ
: นายอนนท์ บำรุงศิลป์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ