ชื่อ
: นายสุชาติ ศรบริสุทธิ์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ