ชื่อ
: นายสิทธิชัย ภรมณ์พุ่ม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ