ชื่อ
: นายคำอ้าย พรหมมินทร์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ