ชื่อ
: นายสมศักด์ คล้ายจู
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์