ชื่อ
: นายสุนทร ชมภูศรี
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์