ชื่อ
: นายศุภชัย สัตยาลักษณ์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถดับเพลิง