ชื่อ
: นายเฉลิมศักดิ์ น้อยวัฒนะ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถดับเพลิง