ชื่อ
: นายฉลองชัย น้อยวัฒนะ
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง