ชื่อ
: นายสมพงษ์ เหมน้อย
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถขยะ