ชื่อ
: นายประมวล ภูอินทร์ลม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ