ชื่อ
: นายสรพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ